Szkolenia Dla Kierowców Zawodowych

Wybierz Szkolenie

Przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę Szkolenia, które jest dedykowana dla zawodowych kierowców.
Szkolenia przeprowadzamy w formie Tradycyjnej lub  Internetowej.
Badania lekarskie i Psychologiczne przeprowadzamy u nas na miejscu. 

Bezpieczna jazda

Przepisy ruchu drogowego

Komfortowe samochody

Zasady ruchu drogowego

Materiały w cenie

Doświadczeni instruktorzy

Komfortowe samochody

Licencjonowane szkolenia

Praktyka Jazdy w mieście

Elastyczny harmonogram

Szkolenie Okresowe

Kierowca musi przechodzić takie szkolenie co 5 lat

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Dla osób przyjezdnych oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu.

Kwalifikacja uzupełniająca

Kwalifikacja uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona  osób i rzeczy 140 godzin

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna osób i rzeczy 280 godzin

Bezpieczeństwo na autostradzie

Nasze szkolenia zawodowe zawierają również elementy teorii i praktyki jak bezpiecznie poruszać się w całej Unii Europejskiej

Doświadczeni Instruktorzy

Nasi Instruktorzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w praktyce nauki bezpiecznej jazdy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz wiedzę dotyczącą kodeksu ruchu drogowego.

Przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego

Na naszych wykładach kursant dokładnie poznaje wszystkie przepisy regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego.

Zapisz się na Szkolenie już Teraz!

Absolwenci

Instruktorzy

Samochody

Lat na rynku

Informacje dla Kierowców Zawodowych

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną/ D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
-23 lata – w przypadku kierowcy, prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Certyfikat Kompetencji zawodowej szkolenie kurs które przygotowuje do zdania egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Warszawie, 
oraz  posiadamy Wpis Wojewody Mazowieckiego  pod numerem 160 w rejestrze przedsiębiorców prowadzących Ośrodek szkolenia